İGBAM

‘İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma Grubu (İGBAM)’, Türkiye’de tüm genom dizilimi yapabilecek kapasitede Genom Dizileme ve Biyoenformatik Laboratuvarlarının ardından Ulusal Biyoenformatik Ağı’nın oluşturulması amacı ile 2011 yılında DPT desteği ile kurulmuştur.

İGBAM, Türkiye için kritik ve stratejik olan genetik veri güvenliği, genetik veri analizi (biyoenformatik) ve biyosensörler çalışma alanlarında; araştırma-geliştirme aşamasından itibaren katma değer yaratarak Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak, sürdürmek ve rekabet gücünü arttırmak amaçlı çalışmalar yapmaktadır. Çok disiplinli (Bilgisayar, Elektronik, Matematik, Biyoenformatik ve Biyoteknoloji) bir ekipten oluşan grup, yurt içi ve dışından danışman ve ortaklar ile birlikte, çalışmalarını ürün ve gelecek odaklı gerçekleştirmektedir.

BİLGEM - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü altında faaliyetlerini sürdürmüş olan İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma Merkezi, 2016 Eylül ayından itibaren devrinin gerçekleştiği MAM - Gen Mühendisliği ve Biyoloteknoloji Enstitüsü'nde faaliyetlerine devam etmektedir.